Laboratorija za asfalt

Osnovne delatnosti laboratorije su:

  • Ispitivanje kvaliteta asfaltnih mešavina pre i posle ugradnje za potrebe kontrole, projektovanja i izgradnje svih vrsta asfaltnih slojeva,
  • Uzimanje uzoraka asfalta iz kolovoza kernovanjem i isecanjem ploča za potrebe laboratorijske analize,
  • Obrada uzoraka asfalta, kamena i betona dijamantskim testerama,
  • Interna kontrola kvaliteta proizvodnje asfalta na asfaltnim bazama (stalna ili periodična kontrola),
  • Izrada prethodnih mešavina za asfalt betone, bitumenizirane noseće slojeve, SMA, površinske obrade, mikroasfalte i ostale vrste vrućih, toplih i hladnih asfaltnih mešavina,
  • Izrada radnih mešavina na asfaltnim bazama,
  • Konsultantske usluge pri izvođenju asfalterskih radova,
  • Ispitivanja fundamentalnih mehaničkih karakteristika asfaltnih mešavina prema EN standardima (kolotrag, zamor, moduli), itd.