Laboratorija za beton i cement

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika neočvrslog i očvrslog betona,
 • Ispitivanje komponentnih materijala betona (cement, kameni agregat, voda, aditivi),
 • Isptivanje uticaja svih vrsta aditiva na kvalitet betona,
 • Praćenje kvaliteta proizvodnje na fabrikama betona (stalna ili periodična kontrola) i izrada izveštaja o kontroli proizvodne sposobnosti betonske baze,
 • Praćenje kvaliteta komponentnih materijala na fabrikama betona (stalna ili periodična kontrola),
 • Projektovanje prethodnih receptura (prethodne mešavine) za beton, malter, injekcione smeše i specijalne betonske mešavine,
 • Ocena postignute marke betona pri proizvodnji na fabrikama betona (statistička analiza),
 • Uzorkovanje na gradilištu i fabrikama betona, nega i ispitivanje betonskih kocki kao i izvođenje ispitivanja na već formiranim i odnegovanim uzorcima dostavljenih od strane trećih lica,
 • Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika cementa, kreča i gipsa,
 • Hemijska ispitivanja cementa, kreča i gipsa,
  Analiza upotrebljivosti i konsultantske usluge sa ciljem poboljšanja kvaliteta pri proizvodnji i ugradnji svih vrsta betona,
 • Analiza upotrebljivosti i konsultantske usluge pri korišćenju svih vrsta cementa,
 • Ispitivanje i sertifikacija prefabrikovanih betonskih elemenata: šuplji betonski blokovi za zidanje, betonski crep, betonske ploče za popločavanje, behaton ploče, betonski ivičnjaci i sl.,
 • Ispitivanje i sertifikacija opekarskih proizvoda: crepovi od gline, opeka i blokovi od gline, puna i šuplja opeka, krečno silikatni blokovi i sl.