Sektor za nadzor i project management

  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji autoputeva, državnih puteva I i II reda, aerodroma, mostova i objekata (prema domaćem zakonodavstvu i prema svim vrstama FIDIC/PRAG ugovora),
  • Konsultantske usluge za Investitore i Izvođače radova sa ciljem smanjenja troškova i vremena potrebnog za izvođenje radova putem optimizacije tehnologije građenja,
  • Konsultantske usluge sa ciljem rešavanja odštetnih zahteva na relaciji Izvođač – Investitor,
  • Izrada Ugovorne i Tenderske dokumentacije za sve vrste infrastrukturnih projekata,
  • Tumačenje Ugovorne dokumentacije na projektima finansiranim od strane međunarodnih bankarskih institucija prema pravilima FIDIC/PRAG ugovora,
  • Praćenje koštanja (cost control) objekata sa svim potrebnim analizama,
  • Praćenje i tumačenje implementacije uslova ugovora (Contract engineering/management),
  • Merenja i obračun izvršenih ili ugovorenih radova (Quantity Surveying),
  • Kontrola kvaliteta izvedenih radova i odgovarajuća ekspertiza(QC/QA) itd.
Sektor za nadzor i project management