Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija

 • Kontinualno snimanje funkcionalnih i strukturnih karakteristika kolovoznih konstrukcija multifunkcionalnim vozilom:
  • Digitalna video kamera visoke rezolucije za snimanje oštećenosti površine kolovoza i putnog inventara,
  • Podužna ravnost (IRI) – laserska greda na prednjem delu vozila,
  • Poprečna ravnost (Laserska greda) – dubina kolotraga i deformacije poprečnog profila,
  • Trenje, makro i mikro tekstura,
  • Struktura kolovozne konstrukcije – Georadar (GPR) montiran na zadnjem delu vozila,
  • GPS koordinate puta odnosno osovine kolovoza i geometrije puta,
 • Merenje nosivosti kolovozne konstrukcije Deflektometrom sa padajućim teretom (DYNATEST, Falling Weight Deflectometer ili Heavy Weight Deflectometer) FWD i / ili HWD,
 • Kontinualno merenje stanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije specijalizovanim uređajem ZENTHER,
 • Izrada elaborata o stanju kolovoza i obrada rezultata specijalizovanim softverom (RoadDoctor),
 • Izmene i dopune postojeće projektne dokumentacije,
 • Izrada svih faza projektno tehničke dokumentacije (generalnih, idejnih, glavnih projekata) projekti rehabilitacije – rekonstrukcije kolovoznih konstrukcija itd.
Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija