Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija

  • Kontinualno snimanje funkcionalnih i strukturnih karakteristika kolovoznih konstrukcija multifunkcionalnim vozilom:
    • Digitalna video kamera visoke rezolucije za snimanje oštećenosti površine kolovoza i putnog inventara,
    • Podužna ravnost (IRI) – laserska greda na prednjem delu vozila,
    • Poprečna ravnost (Laserska greda) – dubina kolotraga i deformacije poprečnog profila,
    • Trenje, makro i mikro tekstura,
    • Struktura kolovozne konstrukcije – Georadar (GPR) montiran na zadnjem delu vozila,
    • GPS koordinate puta odnosno osovine kolovoza i geometrije puta,
  • Merenje nosivosti kolovozne konstrukcije Deflektometrom sa padajućim teretom (DYNATEST, Falling Weight Deflectometer ili Heavy Weight Deflectometer) FWD i / ili HWD,
  • Kontinualno merenje stanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije specijalizovanim uređajem ZENTHER,
  • Izrada elaborata o stanju kolovoza i obrada rezultata specijalizovanim softverom (RoadDoctor),
  • Izmene i dopune postojeće projektne dokumentacije,
  • Izrada svih faza projektno tehničke dokumentacije (generalnih, idejnih, glavnih projekata) projekti rehabilitacije – rekonstrukcije kolovoznih konstrukcija itd.
Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija