Sektor za projektovanje mostova i konstrukcija

  • izrada projektno tehničke dokumentacije (idejnih, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja) za izgradnju mostova i objekata,
  • izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i objekata,
  • tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije,
  • vršenje projektantskog nadzora,
  • konsultantske usluge za potrebe izvođača radova.
Sektor za projektovanje mostova i konstrukcija