Sektor za projektovanje puteva

  • izrada generalnih, idejnih, glavnih i izvođačkih projekata i projekata izvedenog stanja,
  • izrada studija opravdanosti i elaborata,
  • vršenje stručne i tehničke kontrole projekata,
  • vršenje projektantskog nadzora u toku izgradnje objekata itd.
Sektor za projektovanje puteva