• Laboratorijska ispitivanja se moraju izvoditi u skladu sa odgovarajućim zahtevima standarda.
  • Uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom se mora primenjivati i unapređivati radi postizanja zadovoljenja zahteva korisnika usluga laboratorijskih ispitivanja.
  • Svi zaposleni koje učestvuju u laboratorijskom ispitivanju moraju biti upoznati sa osnovnim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom i moraju sprovoditi sve principe politike kvaliteta i aktivnosti opisanih u laboratorijskim procedurama.
  • Rukovodstva laboratorije ima obavezu da obezbedi uslove za ispunjavanje svih zahteva međunarodnog standarda SRPS ISO IEC 17025:2017, “Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje”, i da stalno poboljšava efektivnost sistema upravljanja kvalitetom.
  • Rukovodstvo mora poboljšavati motivaciju zaposlenih stvaranjem dobrih radnih uslova i razvijanjem svesti o značaju timskog rada.
  • Svi zaposleni su obavezni da svoje aktivnosti usmera u pravcu zaštite životne sredine, da se profesionalno odnose prema opremi, hemikalijama i energetskim resursima.