CPL ostvaruje stručnu saradnju i poslovni odnos, između ostalih, i sa dole navedenim kompanijama: