CPL je učestvovao u ulozi Konsultanta / Stručnog
Nadzora / Projektanta / Tekuće ili Kontrolne
Akreditovane Laboratorije na sledećim projektima

Stručni nadzor i Konsultantske usluge na LOT B1-B2-B3.1, Projekat Obilaznice Beograda, Izvođenje radova na Autoputu E-70/E-75: od petlje Dobanovci do Mosta broj 8 preko Reke Save, deonice B1, B2 i deo B3 (II faza), od km 565+175,00 do km 575+230,00, l=10km, Finansirano od strane EIB, Investitor JP Putevi Srbije, 2013. – 2015.

Izvođenje radova na Autoputu E-763, Deonica Ljig – Preljina, 3 deonice, Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo, Takovo – Preljina, ukupna dužina autoputa 40km, uključujući 5 tunela sa dve cevi, 65 mostova, 25 km lokalnih puteva, Investiciona vrednost 330 mil.eur. Izvođač: AZVIRT LLC, Baku, Azerbejdžan, Investitor: Koridori Srbije DOO, Finansirano od strane Vlade Azerbejdžana, Ugovor napravljen na osnovu FIDIC Crvene knjige., 2012. – 2017.

Stručni nadzor i Tehnička kontrola Glavnog projekta za LOT22, Rehabilitacija državnog puta IA reda broj 2: Beograd – Ljig – Preljina (M-22), l=14.3km, deonica: Gukoši – Dići – Ugrinovci, Finansirano od strane EIB, Investitor JP Putevi Srbije, 2013.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na LOT19, rehabilitacija Magistralnog puta M-5, deonica Užice – Požega, l=5.0km, Finansirano od strane EIB, Investitor JP Putevi Srbije, 2012.

Izgradnja Autoputa E-75, Horgoš – Novi Sad, od km 1+125 do km 108+000 i od GP Kelebija do petlje Subotica Jug, od km 1+123 do km 23+112, ukupne dužine 128.86km, Investiciona vrednost 110 mil.eur., Investitor: “Ministarstvo za infrastrukturu” Vlade Srbije, Beograd, Izvođač radova: JV “PZP “Beograd”AD, “Putevi Užice”AD, GP”PLANUM”AD, “Borovica transport”DOO”., 2010. – 2012.

Izgradnja novog mosta Beška i rekonstrukcija postojećeg mosta Beška na autoputu E-75, Novi Sad – Beograd, Investiciona vrednost 80 mil.eur., Investitor: JP “Putevi Srbije”, Beograd, Finansirano od strane EIB, EBRD i WB (FIDIC Ugovori, Crvena knjiga, osim za novi most Beška Žuta knjiga), Izvođač radova: “ALPINE BAU Ogranak Beograd”, 2010. – 2014.

Izvođenje radova na Rehabilitaciji Autoputa E-75 Beograd – Niš, deonica Prolaz kroz Beograd, od Aerodroma “Nikola Tesla” do naplatne stanice “Bubanj potok”, od km 564+582 do km 594+300, dužina 29.7km, Investitor: Republička direkcija za puteve – JPPS, Beograd, , Izvođač radova: “PORR Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft” GmbH and “TERRAG ASDAG” GmbH, 2009. – 2013.

Izgradnja Autoputa E-80, Obilaznica oko Dimitrovgrada na deonici od km 92+905.55 do km 101+578.12, LOT1 Trasa i LOT 2 Mostovi, Investiciona vrednost 30 mil.eur., Investitor: “Koridori Srbije”DOO, Beograd, Finansirano od strane EIB, EBRD i WB (FIDIC Ugovori, Crvena knjiga), Izvođač radova: “ALPINE BAU Ogranak Beograd”, Beograd, 2010. – 2012.

Izgradnja Autoputa E-80, deonica Pirot (Istok) – Sukovo, LOT1, od km 79+988,05 do km 86+893,09, dužine l=6.0km, Investiciona vrednost 10 mil.eur., Investitor: “Koridori Srbije”DOO, Beograd, Finansirano od strane EIB, EBRD i WB (FIDIC Ugovori, Crvena knjiga), Izvođač radova: “ALPINE BAU Ogranak Beograd”, Beograd, 2010. – 2012.

Izgradnja Autoputa E-80, deonica Sukovo – Dimitrovgrad, LOT2, od km 86+893,09 do km 95+731,17, dužine l=8.3km, Investiciona vrednost 20 mil.eur., Investitor: “Koridori Srbije”DOO, Beograd, Finansirano od strane EIB, EBRD i WB (FIDIC Ugovori, Crvena knjiga), Izvođač radova: “ALPINE BAU Ogranak Beograd”, Beograd, 2010. – 2012.

Izvođenje radova na izgradnji Autoputa E-75, GP Horgoš – Novi Sad, nova leva traka, deonica od km 28+000 do km 38+000, Investitor: “Koridor 10″DOO, Ministarstvo za infrastrukturu, Beograd, Investiciona vrednost 7.7 mil.eur., Izvođač radova: JV “PZP “Beograd”AD, “INTER KOP”DOO, “Borovica transport”DOO”., 2009.

Izvođenje radova na izgradnji Autoputa E-75, GP Horgoš – Novi Sad, nova leva traka, deonica od km 98+000 do km 108+000, Investitor: “Koridor 10″DOO, Ministarstvo za infrastrukturu, Beograd, Investiciona vrednost 7.6 mil.eur., Izvođač radova: “Putevi Užice”AD. 2009.

Konsultantske usluge / Stručni nadzor nad Izvođenjem radova na rekonstrukciji nacionalne putne mreže u Republici Srbiji, dužina 55km, autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva, 2005. – 2007. Investitor: Republička direkcija za puteve, Beograd, Finansirano od strane EIB i EBRD (FIDIC ugovor, Crvena knjiga osim za LOT5c Žuta knjiga), Investiciona vrednost 30 mil.eur.

 • LOT 13 Magistralni put M-19: Čukarica – Ostružnica: od km 0+000 do km 10+614, dužine 10.614km
 • LOT 14 Magistralni put M-24.1:Čenta – Besni Fok: od km 27+372 do km 37+984, length 10.612km
 • LOT 15 Autoput Beograd – Pančevo: M-1.9 (E-70): od km 0+000 do km 7+300, dužina 7.3km,
 • LOT 5c Magistralni put M-21 (E-760): Borova Glava – Kokin Brod: km 262+867 to km 278+467, dužina 15.6km
 • LOT 6c Magistralni put, Severna obilaznica oko Kruševca, od km 0+000 do km 6+990, dužina 6.99km

Konsultantske usluge i Stručni nadzor nad Izvođenjem radova na rekonstrukciji nacionalne putne mreže u Republici Srbiji, dužina oko 900km, autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva, 2003. – 2006. Investitor: Republička direkcija za puteve, Beograd, Finansirano od strane EIB i EBRD (FIDIC ugovor, Crvena knjiga), Investiciona vrednost 190 mil.eur.

 • LOT 1, magistralni put M-22 (Autoput E75), Deonica I, Backa Topola – Srbobran, dužina 42.45km, Deonica II Srbobran – Novi Sad, dužina 20.00km,
 • LOT 2, magistralni put M-1 (Autoput E70), Deonica I Granica Hrvatske – Kuzmin – Ruma dužina 57.10km, Deonica II Ruma – Simanovci, dužina 30.18km, Deonica III Simanovci – Beograd, dužina 16.82km, M-22 Deonica IV Batajnica – Beograd, dužina 6.91km, magistralni put M-18 Deonica V Kuzmin – Granica sa BIH, dužina 17.59km
 • LOT 3 magistralni put M-1 (Autoput E75) Deonica I Pozarevac – Batocina, dužina 50.89km,
 • LOT 4 magistralni put M-1.9 (Autoput E70), Deonica I Pancevo – Banatski Karlovac, dužina 23.78km,
 • LOT 6c magistralni put M-1.9 (Autoput E70) Deonica I Vladimirovac – Vrsac, dužina 36.72km,
 • LOT 5 magistralni put M-21 (Autoput E760) Deonica I Kokin Brod – Nova Varos, dužina 9.14km, Deonica II Nova Varos – Bistrica, dužina 15.36km, Deonica III Bistrica – Kolovrat, dužina 14.98km,
 • LOT 5b magistralni put M-21 (E760) Deonica I Kolovrat – Gostun, dužina 30.90km,
 • LOT 7 magistralni put M-1 (Autoput E75) Deonica I Batocina – Pojate, dužina 57.51km, Deonica II Pojate – Nis, dužina 54.83km, Deonica III Nis – Pecenjevci, dužina 37.00km,
 • LOT 8 magistralni put M-1 (Autoput E75) Deonica I Pecenjevci – Grdelica, dužina 29.64km, Deonica II Dzep – Vladicin Han, dužina 9.55km, Deonica III Vladicin Han – Vranje 1, dužina 20.29km, Deonica IV Vranje South – Bujanovac – Presevo, dužina 34.85km
 • LOT 9 magistralni put M-22 (E760) Deonica I Stavice – Rudnik, dužina 8.15km, Deonica II Rudnik – Nevade, dužina 4.80km
 • LOT 10 magistralni put M-22 (E760) Deonica I Stepojevac – Celije- Zupanjac, dužina 22.61km, Deonica II Nevade – Gornji Milanovac – Preljina, dužina 17.88km
 • M-5 (E761) Deonica III Beranovac – Vrnjci, dužina 20.10km, Deonica IV Cair – Stopanja, dužina 11.00km, Deonica V Stopanja –Citluk, dužina 9.97km, Deonica VI Cacak – Preljina – Mrcajevci, dužina 17.84km
 • LOT 11 magistralni put M-1.12 (E760) Deonica I Niska Banja – Crvena Reka, dužina 21.62km, Deonica II Bela Palanka – Pirot, dužina 27.61km, Deonica III Sukovo – Bulgarian Border, dužina 21.64km, R-241a Obilaznica na Deonici I, dužina 8.72km
 • LOT 12 magistralni put M-22 (E760), Deonica I Mataruska Banja – Usce, dužina 38.14km, Deonica II Novi Pazar – Ribarici, dužina 24.34km.

Idejni i Glavni projekti za deonice Autoputa E-75, deonica: Horgoš – Novi Sad – Beograd, od km 1+125 do km 70+400, od km 70+400 do km 108+000, od km 108+000 do km 120+000, od km 120+000 do km 173+450 (rekonstrukcija potojeće desne trake i izgradnja nove leve trake sa mostovima, nadvožnjacima, denivelisanim petljama, svim vrstama objekata), l=173.4km, Investitor: JP Putevi Srbije, Beograd, 12 projekata, Investiciona vrednost preko 200 mil.eur., 2005. – 2009.,

Glavni projekat Rehabilitacije Autoputa E-75 Beograd – Niš, deonica Prolaz kroz Beograd, od Aerodroma “Nikola Tesla” do naplatne stanice “Bubanj potok”, od km 564+582 do km 594+300, dužina 29.7km, Investitor: Republička direkcija za puteve – JPPS, Beograd, 2007. – 2008.

Konsultantske usluge na izradi Baze podatka o putevima u Srbiji, Ugovor WBC/RFP/2005-01, (Consulting services for Road Data Base in Serbia, WBC/RFP/2005-01), Investitor: JP Putevi Srbije, Beograd, Finansirano od strane Svetske Banke (financed by the World Bank) na putnoj mreži Republike Srbije u dužini od 13.200km, 2007. – 2010.,

Stručni nadzor nad Izvođenjem radova i Izrada Glavnog projekta rehabilitacije kolovoza na državnim putevima I I II reda, Deonice puteva putne mreže Južnog Libana, Liban, dužina 175km Naručilac: Iranian contributory organization for reconstruction of Lebanon, 2009. – 2012.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova i izrada Glavnog projekta Autoputa Chtaura-Rayak-Baalbeck-El Qaa u Libanu, deonica: Baalbeck – Tofighieh, l=42km, Naručilac: Iranian contributory organization for reconstruction of Lebanon, 2007. – 2011.

Glavni projekat rehabilitacije državnog puta I reda Semnan – Damghan u Iranu, L=160 km, Finansirano od strane Nacionalnog Budžeta, Iran, 2008. – 2009.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Autoputa E60 Tbilisi – Gori – Batumi, deonica km 43 – km 55 i km 55 – km 80, dužina 37km, Investitor: Roads department of the ministry for regional development and infrastructure of Georgia, Finansirano od strane Svetske Banke., 2007. – 2013.

Glavni projekat rehabilitacije kolovoza magistralnog puta M-24, deonica: Kikinda – Bašaid, od km 85+634,00 do km 99+731,60, dužina 14,1km, Investitor: JP Putevi Srbije, 2010.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i planiranje prekograničnog puta – Glavni projekat rehabilitacije dve deonice državnog puta I reda M-18, deonica Mađarska granica (Backi Breg) – Bezdan i M17.1, deonica Bezdan – Sombor i Idejni projekat novih Obilaznica Bezdana, Koluta i Backog Brega, dužina 28.8km), (EuropeAid / 131050 / D / SER / RS), Investitor: Grad Sombor, Sombor, Srbija, Finansirano od strane Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, 2011. – 2012.

Stručni nadzor na rehabilitaciji mosta Gazela un Beogradu, dužina 3.395m, Srbija (EuropeAid / 122806 / D / SER / YU), Fiansirano od strane: Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, Investitor JP Putevi Srbije, 2008. – 2012.

Tehnička kontrola Glavnog projekta LOTA1 Obilaznica Beograda, Autoput E-75, denivelisana petlja “Batajnica” od km 184+738.24 do km 188+680.00, Investiciona vrednost 35 mil.eur., Izvođač radova: JV “Planum AD and MBA Miljkovic DOO”, Srbija, Finansirano od strane EIB and EBRD, European Banks, FIDIC Žuta knjiga, Investitor: JP Putevi Srbije.

Glavni projekat rekonstrukcije kolovozne konstrukcije, Put II – 19, Razlog – Bansko – Goce Delcev – Sadovo, deonica od km 36+570 do km 93+670, dužina 57.1km, u Bugarskoj, 2012. – 2013., Finansirano od strane Bugarske Vlade i evropskih finansijskih institucija.

Glavni projekat rekonstrukcije kolovozne konstrukcije, Put II – 84, Yundola – Razlog, deonica od km 54+390.02 do km 107+114.21, dužina 52.7km, u Bugarskoj, 2012. – 2013., Finansirano od strane Bugarske Vlade i evropskih finansijskih institucija.

Ispitivanje Mosta Probnim Opterećenjem, naknadno ispitivanje materijala i verifikacija strukturne ispravnosti izgrađenog Mosta Liakhvi, Gruzija, l= 2 x 877m, Investitor: Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, Tbilisi, Gruzija, Projekat od strane Svetske Banke, 2013.

Ispitivanje mosta probnim opterećenjem prema standardu SRPS U.M1.046 i izrada Glavnog projekta rehabilitacije postojećeg mosta preko reke Crnice u selu Glavica u trupu Magistralnog puta M-5 na km 744+800, Employer: JP “Putevi Srbije”, Beograd, Betonski most, Dužina mosta 100m, April 2012.

Ispitivanje mosta probnim opterećenjem prema standardu SRPS U.M1.046 i izrada Glavnog projekta rehabilitacijepostojećeg nadvožnjaka preko železničke pruge na magistralnom putu M – 5 na km 746+450, Investitor: JP “Putevi Srbije”, Beograd, Betonski most, Dužina mosta 40m, 2012.

Geotehnička dokumentacija i elaborat sa istražnim radovima za glavni projekat sanacije nasipa između kanala Vrbas – Bezdan (od km 14+035 do km 14+235) i kanala delta K-I-64 (od km 7+855 do km 8+055) sa sanacijom klizišta, Investitor: JVP “Vode Vojvodine”, 2011.

Projekat pojačanog održavanja državnog puta drugog reda (regionalni put) broj 109, deonica Inđija – Slankamen, od km 27+500 do km 28+900, sa sanacijom klizišta na ulazu u Slankamen (ID deonica 2204 po referentnom sistemu JP “Putevi Srbije”), Investitor: JP Putevi Srbije, 2010.

Geomehanički elaborat sa terenskim istražnim radovima, laboratorijskim ispitivanjim i studijom geofizičkih refrakcionih merenja i seizmičke mikrorejonizacije za Aminsko postrojenje KN-SU-96-08-TON, Elemir – P i TNG, Srbija, Investitor: Naftna Industrija Srbije – NIS, Srbija. 2012.

Geomehanički elaborat sa geomehaničkim i hidrogeološkim ispitivanjima o uslovima fundiranja podzemne garaže na prostoru Trga Republike i Riblje Pijace u centru Grada Novog Sada, Investitor: JKP “Parking Servis”, Novi Sad, 2012.

I mnogi drugi…