O NAMA

Građevinski institut CPL se sastoji od devet akreditovanih laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, nezavisnog imenovanog akreditovanog sertifikacionog tela za proizvode prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, sektora za stručni nadzor i sektora za projektovanje u oblasti projektovanja puteva, aerodroma, železnica, mostova i ostalih građevinskih objekata.

Više o nama

Sertifikaciono telo

Sertifikaciono telo Građevinskog instituta CPL sprovodi proces ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi proizvoda, odnosno frakcionisanog agregata za beton i asfalt prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt ("Službeni list RS" broj 78 od 29.5.2020), na kompetentan i konzistentan način i nepristrasno kao treća strana.

Saznajte više

Stručni nadzor

Građevinski institut CPL je licencirana institucija od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji ili rehabilitaciji saobraćajnica na aerodromskim kompleksima, državnih puteva I i II reda, tunela, mostova i konstrukcija.

Saznajte više

Projektovanje

Građevinski institut CPL je licencirana institucija od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu tehničke dokumentacije za projekte saobraćajnica na aerodromskim kompleksima, državnih puteva I i II reda, tunela, mostova i konstrukcija, saobraćajnica, mostova i tunela za projekte javne železničke infrastrukture sa priključcima.

Sektor za projektovanje sastoji se iz sledećih celina:

Sektor za projektovanje puteva

Saznajte više

Projektovanje

Građevinski institut CPL je licencirana institucija od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu tehničke dokumentacije za projekte saobraćajnica na aerodromskim kompleksima, državnih puteva I i II reda, tunela, mostova i konstrukcija, saobraćajnica, mostova i tunela za projekte javne železničke infrastrukture sa priključcima.

Sektor za projektovanje sastoji se iz sledećih celina:

Sektor za projektovanje mostova i konstrukcija

Saznajte više

Projektovanje

Građevinski institut CPL je licencirana institucija od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu tehničke dokumentacije za projekte saobraćajnica na aerodromskim kompleksima, državnih puteva I i II reda, tunela, mostova i konstrukcija, saobraćajnica, mostova i tunela za projekte javne železničke infrastrukture sa priključcima.

Sektor za projektovanje sastoji se iz sledećih celina:

Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija

Saznajte više

Projektovanje

Građevinski institut CPL je licencirana institucija od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu tehničke dokumentacije za projekte saobraćajnica na aerodromskim kompleksima, državnih puteva I i II reda, tunela, mostova i konstrukcija, saobraćajnica, mostova i tunela za projekte javne železničke infrastrukture sa priključcima.

Sektor za projektovanje sastoji se iz sledećih celina:

Sektor za geotehniku

Saznajte više

Kontakt

Centrala firme

Živorada Petrovića 13,
21203 Veternik, Novi Sad
telefon: +381 21 820 180
fax: +381 21 820 181
e-mail: office@cpl.rs

Ogranak Beograd

Svetosavka 433K,
11460 Barajevo, Beograd
telefon: +381 11 83 01 001
e-mail: office.bg@cpl.rs

Podaci firme

Građevinski institut Centralna Putna Laboratorija DOO
PIB: 103983528
Matični broj: 20065133