Vladimir Petrović
dipl.rud.inž. Izvršni direktor za tehnička pitanja
 • mob: + 381 63 55 40 70
 • e-mail: vladimir.petrovic@cpl.rs
 • Želimir Perić
  dipl.građ.inž. Izvršni direktor za projekte i razvoj Rukovodilac laboratorije za saobraćajnu signalizaciju Sertifikaciono telo
 • mob: + 381 63 50 11 52
 • e-mail: zelimir.peric@cpl.rs
 • Milica Vitorović
  dipl.hem.inž. Izvršni direktor za kvalitet
 • mob: +381 63 59 77 32
 • e-mail: milica.vitorovic@cpl.rs
 • Sanja Divović
  dipl.građ.inž. Rukovodilac labaratorije u Beogradu (Barajevo)
 • mob: + 381 63 56 43 14
 • e-mail: sanja.divovic@cpl.rs
 • Smiljana Dramićanin
  dipl.građ.inž. Rukovodilac laboratorije za kamen i kameni agregat Rukovodilac laboratorije za geomehaniku i fundiranje
 • mob: + 381 63 51 99 62
 • e-mail: smiljana.dramicanin@cpl.rs
 • Nikola Budinčić
  dipl.građ.inž. Rukovodilac laboratorije za beton i cement Rukovodilac laboratorije za metal
 • mob: + 381 63 52 21 59
 • e-mail: nikola.budincic@cpl.rs
 • Goran Mišanović
  dipl.građ.inž. Rukovodilac laboratorije za asfalt Rukovodilac laboratorije bitumen, bitumenske emulzije i hidroizolacije
 • mob: + 381 63 864 47 36
 • e-mail: goran.misanovic@cpl.rs
 • Marko Dupljanin
  dipl.građ.inž. Rukovodilac laboratorije za kolovozne konstrukcije
 • mob: + 381 63 56 52 89
 • e-mail: marko.dupljanin@cpl.rs
 • Milodrag Pavišić
  dipl.građ.inž. Rukovodilac laboratorije za ispitivanje mostova i konstrukcija
 • mob: + 381 63 63 36 04
 • e-mail: miodrag.pavisic@cpl.rs
 • Darko Adžić
  dipl.građ.inž. Rukovodilac sektora za projektovanje kolovoznih konstrukcija
 • mob: + 381 63 52 09 24
 • e-mail: darko.adzic@cpl.rs
 • Nikola Dakić
  dipl.inž.geol. Rukovodilac sektora za geotehniku
 • mob: + 381 63 50 21 37
 • e-mail: nikola.dakic@cpl.rs
 • Kontakt

  Centrala firme

  Živorada Petrovića 13,
  21203 Veternik, Novi Sad
  telefon: +381 21 820 180
  fax: +381 21 820 181
  e-mail: office@cpl.rs

  Ogranak Beograd

  Svetosavka 433K,
  11460 Barajevo, Beograd
  telefon: +381 11 83 01 001
  e-mail: office.bg@cpl.rs

  Podaci firme

  Građevinski institut Centralna Putna Laboratorija DOO
  PIB: 103983528
  Matični broj: 20065133