Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima konsultantskih, projektnih i laboratorijskih usluga. Stalnim usavršavanjem u novim tehnologijama i aktivnim učešćem u naučno-istraživačkom radu, Građevinski institut CPL nudi svojim korisnicima jako uporište u pripremi i osavremenjavanju metodologija primene građevinskih materijala.

Građevinski institut CPL se nalazi u namenski sagrađenim i specijalno opremljenim poslovnim objektima na lokacijama u Novom Sadu (Veternik) i Beogradu (Barajevo) u svemu prema zahtevima evropskih standarda.

Kontakt

Centrala firme

Živorada Petrovića 13,
21203 Veternik, Novi Sad
telefon: +381 21 820 180
fax: +381 21 820 181
e-mail: office@cpl.rs

Ogranak Beograd

Svetosavka 433K,
11460 Barajevo, Beograd
telefon: +381 11 83 01 001
e-mail: office.bg@cpl.rs

Podaci firme

Građevinski institut Centralna Putna Laboratorija DOO
PIB: 103983528
Matični broj: 20065133