Sertifikat o akreditaciji sedam Laboratorija za ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 za preko 350 ispitnih metoda prema SRPS i EN standardima izdato od strane ATS – Akreditacionog tela Srbije

Sertifikat o akreditaciji Sertifikacionog tela za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda prema SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 izdato od strane ATS – Akreditacionog tela Srbije

CPL Organizacija
CPL Organizacija

Licenca za projektovanje i stručni nadzor autoputeva, puteva I i II reda, aerodroma i mostova izdata od strane Ministarstva za prostorno planiranje i životnu sredinu,Vlada Republike Srbije, (P112G2, P131G2 i P132G1, broj 351-02-00356/2010-07)